Tuesday, December 1, 2009

Today Be Wowld AIDS Day


Today be Wowld AIDS Day. OK?

Dis AIDS maked hoomin beanz bery, bery, bery sickz. OK? Eben bery littlez hoomin beanz be very bery sickz. OK? Bunchez ob hoomin beanz eben diez fwom dis nassy AIDS/ OK?

See:Eber bodiez needz 2 wowkz togetherz to stopz dis nassy AIDS!

OK?